31. jaanuar 2014

Tänavatantsu tund"

Täna oli kehalise kasvatuse tunni ajal võimalik õppida tänavatantsu põhitõdesid. Juhendama olid tulnud oma ala tegijad Võrust ja Põlvast. Tund oli hoogne ja vahva! Mõned pildid ka:


24. jaanuar 2014

Ohutu ujumine!

MTÜ Võru Veri kutsus üles õpilasi, kes käisid ujumas projekti "Võrumaa lapsed õpivad ujuma" raames, osalema näitusel tööga 
"OHUTU UJUMINE" plakatite joonistamises. 
Ka meie võtsime osa ujumisprojektist, õppisime paremini ujuma, saime teada kuidas ohutult ujuda. 
Meie plakatit saab näha Võru Maksimarketis koos teiste koolide plakatitega!
 

22. jaanuar 2014

KÜLMAKRAADIDEST

Väljavõte Vastseliina Gümnaasiumi kodukorrast.
1.1. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse EMHI veebilehel avaldatud ilmavaatluste andmete alusel, mis toimub enne õues algavat tundi. Õpetaja informeerib õpilasi välisõhu temperatuurist vahetunni ajal.

5.1 Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Kool hindab, kas õppest puudumise saab lugeda mõjuvaks. Õppetundidest puudumine loetakse külma ilma korral põhjendatuks, kui sõit kooli ja tagasi pole õpilase jaoks korraldatud ning tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1) miinus 20 °C ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 °C ja madalam 7.–9. klassis.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse EMHI veebilehel avaldatud ilmavaatluste andmete alusel. Aluseks võib võtta ka Eesti Rahvusringhäälingu kella seitsmestes uudistes teatatud ilmaandmed. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

17. jaanuar 2014

9. jaanuar 2014

Vabariigi Presidendi joonistuskonkurss

Ka meie reageerisime meie Presidendi üleskutsele ja joonistasime pilte oma kaunist Eestimaast.