22. jaanuar 2014

KÜLMAKRAADIDEST

Väljavõte Vastseliina Gümnaasiumi kodukorrast.
1.1. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse EMHI veebilehel avaldatud ilmavaatluste andmete alusel, mis toimub enne õues algavat tundi. Õpetaja informeerib õpilasi välisõhu temperatuurist vahetunni ajal.

5.1 Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Kool hindab, kas õppest puudumise saab lugeda mõjuvaks. Õppetundidest puudumine loetakse külma ilma korral põhjendatuks, kui sõit kooli ja tagasi pole õpilase jaoks korraldatud ning tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1) miinus 20 °C ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 °C ja madalam 7.–9. klassis.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse EMHI veebilehel avaldatud ilmavaatluste andmete alusel. Aluseks võib võtta ka Eesti Rahvusringhäälingu kella seitsmestes uudistes teatatud ilmaandmed. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar